Kamaole' Beach 2

   Maui Vacation Paradise

                     Where You'll Alwa​ys Feel Like an MVP

                          808-281-3713 (Hawaii Time Zone)

                            Call for Reservation Details

Location:

2531 S. Kihei Rd.

Kihei, Maui, Hawaii

96753

Hours for contact:

Mon-Sun 10am to 10pm Hawaii Time